Algemene voorwaarden

 • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

 • Bij inschrijving wordt er eenmalig inschrijfgeld van €15,- in rekening gebracht.

 • De deelnemer krijgt na betaling van de maandelijkse contributie een (aan het type lidmaatschap gerelateerd) aantal (in die betreffende kalendermaand) lessen.

 • Het type lidmaatschap kan maandelijks worden gewijzigd.

 • Betaling: de contributie wordt in de eerste week van een maand geïncasseerd. Wanneer de incasso niet gelukt is ontvangt u een mail van ons. Binnen 2 weken wordt u verzocht om zelf het lidmaatschap over te maken op het rekeningnummer NL87INGB0005675088 t.n.v Studio Younik in Schoonhoven.

 • Opzeggen: het lidmaatschap kan schriftelijk of per mail worden beëindigd via info@studio-younik.nl. De kalendermaand volgend op de maand waarin de opzegging is ontvangen, wordt beschouwd als opzegtermijn. Zolang u geen bevestiging heeft ontvangen dan is deze niet door ons verwerkt of binnengekomen. U dient zelf binnen 1 week te controleren en direct contact met ons op te nemen wanneer u niets heeft ontvangen.

 • Het tijdelijk stopzetten van een lidmaatschap (met een maximum van een half jaar) is alleen mogelijk in geval van ernstige en/of langdurige ziekte, blessure of zwangerschap. Je dient Younik hiervan direct schriftelijk of via de mail op de hoogte te stellen.

 • Personen onder de 18 jaar dienen bij inschrijving schriftelijk toestemming van hun ouders/verzorgers te krijgen. Door middel van een ondertekening van het inschrijfformulier.

 • De deelnemer sport op eigen risico. Younik stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer of bezoeker, noch vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de les mocht overkomen.

 • Tijdens de les kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt voor promotie doeleinden. Bij het inschrijfformulier kunt u hier toestemming voor geven. Wanneer ouders/verzorgers hier bezwaar tegen hebben dan ontvangen wij dat graag via de mail.

Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over het opslaan van gegevens en hoe wij hiermee omgaan. 

Regels Studio Younik

 • Studio Younik heeft een aangepast lesrooster tijdens de schoolvakanties. De lessen voor volwassenen gaan door (17+) en de kinderlessen t/m 17 jaar vervallen. In de schoolvakanties worden er workshops aangeboden waar de kinderen zich voor op kunnen geven.

 • Studio Younik is in de zomervakantie 3 weken gesloten en in de kerstvakantie 1 week gesloten. De volwassenen (17+) mogen deze lessen inhalen. Het lesgeld wordt daarom het gehele jaar door geïncasseerd.

 • Voor kinderen tot 17 jaar zal er in de maand augustus geen lesgeld worden geïncasseerd i.v.m. het vervallen van de lessen in de schoolvakanties. De workshops die in de schoolvakanties worden aangeboden zitten niet bij de prijs van het abonnement inbegrepen. Hier geldt per workshop een apart tarief voor.

 • Een les gaat door bij minimaal 3 personen

 • Verplichte schoenen: danssneakers, aerobic schoenen, jazzballet schoentjes of gymschoenen

 • Voor een ordelijk verloop van de les dient iedereen op tijd de zaal te betreden. Tien minuten na aanvang van de les is het niet meer mogelijk om alsnog deel te nemen.

 • Bij de minidans en streetdance kinderlessen mogen de ouders niet bij de lessen aanwezig blijven. Voor een ordelijk en rustig verloop van de les moeten de ouders bij aanvang van de les na 5 minuten de les verlaten en ze mogen 5 minuten voor het einde van de les weer binnen komen.

 • Alleen voor leden vanaf 18 jaar is het mogelijk om een gemiste les in te halen op een ander tijdstip.

 • Voor alle minidans en streetdance kinderlessen: een groepsindeling wordt gemaakt op basis van leeftijd, niveau en/of vriendjes/vriendinnetjes.

Younik behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
Goudstraat 11A
2872 ZS Schoonhoven
Tel 06-14630345
KvK 69929742